Ana sayfa > Hakkımızda > ter ve koşullar

Zhejiang Mesa Sıhhi Co, ltd

Şartlar ve koşullar


1. GENEL

1.1 MESA Banyosu A.Ş. (“MESA” veya “bizim”), www.zjmesa.com dahil olmak üzere, www, mesashower.com ve ilgili tüm web sitelerini web sitelerinin kullanıcılarının eğlence, bilgi, eğitim ve iletişimi için korur. siz ya da “sizin”.

1.2 Web siteleri ve mesajlar, bilgiler, veriler, metinler, grafikler, resimler, fotoğraflar, resimler, yazılımlar veya Web Siteleri aracılığıyla (topluca “İçerik”) sunulan diğer içeriklere erişiminiz ve kullanımınız bu hüküm ve koşullara tabidir ( “Şartlar ve Koşullar”) ve tüm geçerli yasalar. Web Sitelerine girerek ve bunlara göz atarak, Şartlar ve Koşulları, herhangi bir sınırlama veya kalifikasyon olmaksızın kabul etmiş olursunuz. Şartlar ve Koşullara uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitelerini kullanamaz veya İçeriğe erişemezsiniz.

1.3 Bu Şartlar ve Koşullardan herhangi biriyle ilgili sorularınız varsa, lütfen sağlanan Destek formunu kullanarak MESA'ya açıklama talebinde bulunun.


2. SORUMLULUK VE SORUMLULUK SINIRLAMASI
2.1 MESA, Web Siteleri hakkında güncel ve doğru bilgileri içermek için çabalarken, Web Siteleri ve İçeriği, “OLDUĞU GİBİ” ve mevcut olarak ve Websiteleri üzerinde herhangi bir erişim, kullanım, değişiklik veya Web sitesine erişim ve İçerik sadece sizin sorumluluğunuzdadır. MESA ve ortakları, lisans verenler, temsilciler, içerik sağlayıcılar, hizmet sağlayıcılar, çalışanlar, memurlar, direktörler veya temsilciler (“MESA Temsilcileri”), bu bilgilerin doğruluğunu garanti etmez, ayrıca MESA veya MESA Temsilcileri için herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmez. MESA ve MESA Temsilcileri, Web Sitelerinde yer alan her türlü hata veya ihmal ile ilgili olarak, kanunen veya başka bir şekilde, açık veya zımni olarak, tüm beyanları, garantileri, sözleşmeleri ve koşulları hiçbir şekilde garanti edemez, beyan ve taahhüt etmez. Aşağıdakileri de içeren Web Siteleri veya İçeriği: (i) herhangi bir belirli bir amaca uygunluk, satılabilir kalite veya belirli bir amaca uygunluk veya ihlalde bulunmama koşulları ya da performanstan kaynaklanan herhangi bir ima edilen garantiler veya garantiler, ticaretin ele alınması veya kullanılması; (ii) Web Sitelerinin veya İçeriğin sizin (veya kuruluşunuzun veya şirketinizin) gereksinimlerini karşılayacağını veya sizin veya kuruluşunuzun veya şirketinizin) bilgisayar veya ilgili donanımı, fotoğraf ekipmanı veya yazılımı ile uyumlu olacağını; (iii) Web Sitelerinin veya İçeriğin doğru, geçerli, güvenilir, doğru, güncel veya eksiksiz olduğunu; (iv) İnternet Sitelerinin çalışmaya devam edeceğini, kesintisiz çalışacağını veya hatasız olacağını; veya (v) Web Sitelerinde görüntülenen malzemelere göz atmanızın, MESA tarafından sahip olunmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceği.

2.2 Ayrıca, MESA ve MESA Temsilcileri, Web Sitelerinin veya İçeriğin herhangi bir yerde kullanım için uygun veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyan veya garanti vermez. İçeriğinin yasa dışı olduğu yerlerden Web Sitelerine veya İçeriğe erişim yasaktır. Kanada dışındaki yerlerden Web Sitelerine veya İçeriğe erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifine göre yapar ve yerel yasalara uymaktan sorumludur.

2.3 Web Sitelerini, Kullanıcı Değişikliklerini (Bölüm 6.1'de belirtildiği gibi) veya İçeriği kullanımınızla ilişkili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir kişi tarafından talep edilen tüm talep ve taleplerden yalnızca siz sorumlu ve yükümlü olursunuz; Hüküm ve Koşulların ihlali; ihlal veya başkalarının haklarının ihlali; ya da geçerli herhangi bir medeni ya da ceza hukuku ihlaliniz. MESA ve MESA Temsilcileri, tüm bu konularla ilgili her türlü sorumluluk ve yükümlülüğü reddeder.

2.4 Web Sitelerini, Kullanıcı Modifikasyonlarını ve İçeriğini kullanmanız sırasında üstlenilen veya iletilen eylemler ve iletişimlerden yalnızca siz sorumlu olduğunuzu ve kullanım ya da faaliyetleriniz için geçerli ya da geçerli olan tüm yasalara uymanızı kabul edersiniz. Web siteleri veya İçerik veya Kullanıcı Değişiklikleri ile ilgili olarak. MESA, bu tür yasaların ihlal edilmesini içerebilecek olayları araştırabilir ve bu tür ihlallere karışan kullanıcıları kovuşturmaya yönelik olarak kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir. MESA, Web Siteleri veya İçeriği (geçerli yasaların algılanan ihlalleri de dahil olmak üzere) ile ilgili her türlü bilgiyi (kişisel bilgileriniz dahil olmak üzere), her zaman geçerli yasalar tarafından izin verilen veya gerekli kılındığı şekilde, her zaman ifşa etme hakkını saklı tutar. yürürlükteki yasalar tarafından izin verilen herhangi bir talebi karşılamak için gerekli.

2.5 Web sitelerini taramak kendi sorumluluğunuzdadır. Websiteleri oluşturma, üretme veya teslim etme konusunda MESA veya diğer herhangi bir taraf (MESA Temsilcileri de dahil olmak üzere), ortaya çıkan (doğrudan, tesadüfi, sonuç olarak, dolaylı, örnek teşkil eden, özel veya cezai zararlar dahil) herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Web Sitesine, İçeriğe, Kullanıcı Modifikasyonlarına, herhangi bir bağlantılı web sitesinin içeriğine veya bu tür sitelerin başarısız olmasına veya bunlardan herhangi birine verdiğiniz herhangi bir rahatsızlıktan dolayı veya bunlarla ilgili herhangi bir rahatsızlıktan dolayı veya bunlarla ilgili olarak, MESA veya MESA Temsilcilerine bu tür zarar veya kayıp olasılığına dair tavsiyeler verilmiş olsa bile, bu tür web sitelerinde veya içerikteki eksiklikler veya yanlışlıklar veya bu tür sitelerden veya bu sitelerden gizli veya hassas bilgilerin iletilmesi sonucu oluşan zararlar) Hasar veya kayıp öngörülebilirdi.

2.6 Ayrıca, MESA ve MESA Temsilcileri herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve (veya kuruluşunuzun veya şirketinizin) bilgisayar ekipmanı veya diğer mülkünüze bulaşabilecek herhangi bir zarar veya virüs veya diğer zararlı veya tahrip edici kodlardan sorumlu değildir. Web Sitelerine, İçeriğe veya Kullanıcı Modifikasyonlarına erişim, kullanım, indirme veya göz atma hesabınızın hesabı. Bu tür kirletici veya tahrip edici kodların önlenmesi, veri girişi ve çıktısının doğruluğu için ve herhangi bir kayıp verinin yeniden yapılandırılması için Web sitelerine harici bir aracın sürdürülmesi için gerekli şartları yerine getirmek için yeterli prosedür ve kontrol noktalarının uygulanmasından siz sorumlusunuz. .


2.7 MESA, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, MESA ürünlerinin yetkili üçüncü taraf kurulumlarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. MESA, bu tür yetkili üçüncü şahıs montajcılarını eğitmek için makul adımlar atmaktadır, ancak eylemler, ihmaller, hatalar ve ihmaller MESA'nın kontrolünün ötesindedir ve ilgili yetkili üçüncü şahıs kurulumunun tek ve münhasır sorumluluğu altındadır. MESA, yetkili üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının veya onların temsilcilerinin çalışmalarını onaylamaz, garanti etmez veya sorumluluk üstlenmez. Yetkili bir üçüncü taraf yükleyicinin iş için herhangi bir katılımı, yalnızca siz ve bu üçüncü taraf arasında olacaktır ve hiçbir şekilde, MESA'nın, gerçekleştirilen herhangi bir iş için böyle bir sözleşmeye taraf olması veya sorumlu tutulamaz. Her yetkili üçüncü taraf yükleyici garantileri değişebilir. MESA, üçüncü taraf kurulumcular tarafından yapılan garantilerden değil, yalnızca kendi ürünleri üreticisi olarak kendi garantisinden sorumlu değildir.


2.8 Yetkili üçüncü şahıs montajcılarının listesi sadece size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur ve üçüncü taraf kurulumcunun bu listede yer alması, MESA tarafından bir tavsiye niteliğinde değildir. Her üçüncü taraf yükleyici bağımsız bir iş kaygısıdır ve bir veya daha fazla üçüncü taraf yükleyici ile sözleşme yapmadan önce uygun olduğuna inandığınız herhangi bir araştırma veya soruşturma yürütmelisiniz.


3. WEB SİTELERİNE AİT

3.1 MESA, herhangi bir zamanda bu Hüküm ve Koşulları gözden geçirebilir. Bu tür düzeltmelere tabi olursunuz ve bu nedenle, o sırada geçerli olan Hüküm ve Koşulları incelemek için bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmelisiniz. Web Sitelerini her ziyaret ettiğinizde, işbu Şartlar ve Koşullar'ın o tarihte geçerli olan geçerli sürümü olarak bu Şartlar ve Koşulları inceleyiniz. Şartlar ve Koşullarda herhangi bir şart, koşul veya herhangi bir değişiklik sizin için kabul edilemezse, Web sitelerini hemen kullanmaya devam etmelisiniz. Bu tür değişikliklerin yayınlanmasından sonra Web sitelerini kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklerin kabul edilmesini teşkil edecektir. Şartlar ve Koşullar, yalnızca Web Sitelerini kullanımınıza uygulanır ve MESA ile yapmış olabileceğiniz diğer sözleşmelerin şart ve koşullarını değiştirmez.

3.2 MESA, herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden ve herhangi bir nedenle Web Sitelerinin herhangi bir yönünü sona erdirebilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir. MESA, kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitelerinin herhangi bir bölümünde, herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir hata veya ihmali düzeltmek hakkını saklı tutar, ancak bunu yapma yükümlülüğünün olmadığını teyit eder. MESA ve servis sağlayıcıları, “Kullanım Sonlandırması” başlığı altında aşağıda belirtilen Web sitelerini kullanımınızı sona erdirme hakkına da sahip olacaktır.


4.COMMUNICATIONS
4.1 Geçerli herhangi bir yasanın (ve kişisel bilgi olması durumunda, Gizlilik Bildirimi'nin gerekliliklerine (Bölüm 10.1'de belirtildiği gibi) tabi olmak kaydıyla, ister MESA tarafından ister isterse ister MESA tarafından istenmiş olsun, ister Web siteleri veya MESA tarafından size gönderilen her türlü iletişim. gizlilik esasına dayalı değildir ve MESA, geliştirme, üretim ve / veya pazarlama dahil olmak üzere herhangi bir amaçla, herhangi bir fikir, buluş, kavram veya know-how dahil olmak üzere, bu türden bir iletişimin içeriğini kullanmakta ve açıklamakta özgür olacaktır. Bu tür iletişimde (telif hakkı, ticari marka, patent, haksız rekabet, ahlaki haklar veya zımni sözleşme dahil) herhangi bir mülkiyet hakkını iddia etmediğinizi kabul edersiniz ve MESA lehine bu tür ahlaki haklardan feragat etmiş olursunuz. Bu tür bir iletişim ile bağlantılı olarak herhangi bir finansal veya başka bir değerlendirme hakkı.

4.2 Yukarıdakilere ek olarak, MESA, yeni reklam kampanyaları, yeni promosyonlar, yeni veya geliştirilmiş ürünler veya teknolojiler, ürün geliştirmeleri için İstenmeyen Fikirler de dahil olmak üzere, herhangi bir formatta (“İstenmeyen Fikirler”) talep edilmemiş fikirleri, önerileri veya diğer materyalleri kabul etmemekte veya dikkate almamaktadır. süreçler, materyaller, pazarlama planları veya yeni ürün adları. MESA tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, lütfen orijinal yaratıcı sanat eserleri, öneriler veya başka çalışmalar da dahil olmak üzere İstenmeyen Fikirler göndermeyin. Bunun amacı, MESA ürünleri veya pazarlama stratejileri MESA'ya sunulan fikirlere benzer göründüğünde olası yanlış anlamaları veya anlaşmazlıkları önlemek. Talep edilmemiş Fikirlerinizi bize göndermemeniz yönündeki isteğimize rağmen, bu türden İstenmeyen Fikirler göndermeye devam ederseniz, MESA ile iletişiminizin içeriği ne olursa olsun, şunları kabul etmiş sayılırsınız:
MESA'ya tüm dünyadaki hak, unvan ve menfaatlerini, size veya herhangi bir kimseye tazminat vermeden tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflardan arındırılmış, ücretsiz ve açıksız ve ücretsiz MESA'nın ya da onun halefleri ya da atamaları üzerindeki herhangi bir güven veya diğer görev yükümlülüğünden; ve
Herhangi bir Web Sitesine veya MESA'ya sunulması halinde İstenmeyen Fikirlerdeki tüm ahlaki haklardan (İstenmeyen Fikirlerle ilişkilendirilme hakkı dahil olmak üzere) feragat edeceğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

4.3 Web siteleri aracılığıyla veya gönderdiğiniz herhangi bir materyalle bağlantılı olarak sağladığınız tüm bilgiler doğru, doğru, güncel ve eksiksiz olmalı ve uygun olduğunda, bu tür bilgilerin değiştirilmesinin hemen ardından sizin tarafınızdan güncellenmelidir.

4.4 MESA ve servis sağlayıcıları sağladığınız bilgilere güvenir. MESA ya da servis sağlayıcıları ya da başkalarının, yanlış, yanlış ya da eksik bilgi verdiğiniz ya da herhangi bir bilgiyi güncellememenizin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek kayıp, hasar ya da ek masraflardan siz sorumlu olacaksınız. Web siteleri üzerinden gönderin.


5. İZİNLİ KULLANIM
5.1 Size ait bilgileri kopyalamak, indirmek, görüntülemek, yazdırmak ve İçeriği yalnızca bilgilendirme amaçlı ve yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, lisansı olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans verilir: a) kendi kişisel kullanımınız; veya (b) kuruluşunuzun veya şirketinizin dahili kullanımı. Burada sağlanan haller dışında başka hiçbir kullanıma izin verilmez.

5.2 Şartlar ve Koşullar tarafından açıkça verilmeyen tüm haklar MESA'ya aittir.


6. SINIRLI KULLANIMLAR
6.1 İçeriği, değiştirilen İçeriğin kaynağını (“Kullanıcı Değişiklikleri”) kabul etmeden Web Sitelerinde sunulan formdan değiştirmeyeceksiniz. Herhangi bir Kullanıcı Değişikliği, İçeriği kendi kişisel kullanımınıza uyarlamak için sadece, Kuruluşunuzun veya kurumunuzun yukarıdaki 5.1. Herhangi bir Kullanıcı Değişikliği, herhangi bir telif hakkı, ticari marka, ticari ad, hizmet markası veya İçeriğin herhangi birinde görünen herhangi bir özel bildirimi veya efsaneyi değiştiremez, düzenleyemez veya silemez.

6.2 Şunları yapamazsınız:
MESA'nın yazılı olarak kabul etmediği sürece, sizin veya kuruluşunuzun veya şirketinizin oluşturduğu veya dağıttığı herhangi bir ürün veya hizmeti içeren İçeriği veya İçeriği;
MESA aksi yazılı olarak kabul etmedikçe, herhangi bir İçeriği kendi veya başka bir web sitesine kopyalayın;
Web Sitelerini, zarar görebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yük taşıyacak, zarar verebilecek, güvenliğini etkileyecek, Web Sitelerinin sistem kaynaklarını, hesaplarını, sunucularını, ağlarını, bağlı veya bağlantılı sitelerini işleyişini olumsuz yönde etkileyecek veya kötüye kullanacak şekilde kullanmak Web Sitelerine (Websiteleri bilgisayar virüsleri, Truva atları, solucanlar veya zararlı olabilecek, yıkıcı veya yıkıcı olabilecek ya da mantıksız veya orantısız olarak büyük bir yük getirebilecek diğer programlar veya bilgisayar programlarını yükleme, gönderme veya iletme dahil) Web sitelerinin altyapısı veya herhangi bir robot, örümcek veya diğer otomatik program veya cihaz veya Web Siteleri veya İçeriğin tamamı veya bir bölümündeki bilgileri izlemek, kopyalamak, özetlemek veya başka şekilde çıkarmak için manuel işlem);
Web Sitelerini, İçeriği veya Kullanıcı Değişikliklerini, herhangi bir kimsenin (gizlilik ve kişilik hakları, telif hakları, ahlaki haklar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil) yasal haklarına herhangi bir şekilde aykırı, herhangi bir hakkını ihlal eden MESA, iş ortakları, lisans verenler, içerik sağlayıcılar, hizmet sağlayıcılar veya yükleniciler, Şartlar ve Koşullarda yasaklanmıştır (Web Sitelerine erişimin yasak olduğu veya yasaklandığı herhangi bir yerden erişilmesi dahil), etik olmayan, uygunsuz, saldırgan , iftiracı, aşağılayıcı, hileli, aldatıcı, zararlı, küfürlü, tehdit edici, kaba, küfürlü, pornografik, müstehcen, müstehcen, cinsiyetçi, ırkçı, nefret dolu, saldırgan, taciz edici, başkalarının gizlilik haklarının istilası (bu, herhangi bir Bu tür davranışları betimleyen, teşvik eden, gösteren, savunan ya da kışkırtan, başkalarının yasal haklarına ve menfaatlerine saygı göstermeyen materyaller. ;
Web siteleri, İçerik veya Kullanıcı Değişiklikleri, herhangi bir veri eşleşmesinde veya veri madenciliğinde, diğer kullanıcılar hakkındaki bilgileri (e-posta adresleri dahil) kendi rızası olmadan toplanması veya kullanılması da dahil olmak üzere kullanmak;
Şartlar ve Koşullarda belirtilen herhangi bir kısıtlamayı ihlal edecek herhangi bir materyali Web Sitelerine göndermek veya göndermek;
MESA aksi yazılı olarak kabul etmediği sürece, ticari amaçlı veya ticari amaçlı olarak MESA ile ticari işlemlere girmek dışında, aşağıdakileri de içeren web sitelerini kullanın: (i) herhangi bir mal veya hizmeti satmak veya satmak; (ii) reklam verenler veya sponsorlar için ricada bulunmak; (iii) yarışma, oyun veya kumar oynama veya herhangi bir kişiye ödül, ödül veya başka teşvikler sunma; (iv) afiş veya link değişim hizmetleri tarafından oluşturulanlar dahil olmak üzere reklam veya sponsorluk afişlerini göstermek; (v) bağışlar için ricada bulunmak; veya (vi) izinsiz veya istenmeyen istenmeyen posta, spam, zincir mektupları, piramit şemaları ya da başka herhangi bir şekilde kullanılması; veya
Web Sitelerini aşağıdaki şekillerde kullanabilecek: (i) herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye zarar vermek, tehdit etmek, taciz etmek, kötüye kullanmak ya da korkutmak ya da bir suçun işlenmesini teşvik eden, teşvik eden, teşvik eden, gösteren, savunan ya da kışkırtan materyaller içeren herhangi bir şahsa veya gruba, herhangi bir nedenle veya hayvanlara karşı herhangi bir zulüm eylemine karşı diğer yasadışı faaliyetler, şiddet, nefret, zulüm veya ayrımcılık; (ii) MESA'nın ismini ve itibarını, burada belirtildiği şekilde (burada tanımlandığı şekilde), ortakları, lisans verenleri, içerik sağlayıcılarını, hizmet sağlayıcılarını veya yüklenicilerini, uygun şekilde seyreltmek veya amorti etmek; (iii) diğer kişilerin Web Sitelerini veya İnternet'i genel olarak kullanmasını ve kullanmasını engellemek; (iv) Web siteleri veya herhangi bir başka internet kaynağı veya bilgisayar sistemi ile ilgili herhangi bir kullanıcı kimlik doğrulama, şifre, güvenlik veya kontrol tedbirinin ihlal edilmesine veya ihlal edilmesine; (v) herhangi bir mesajın veya iletişimin yazarının veya kökeninin gizlenmesi veya yanlış tanıtılması veya herhangi bir kişinin kimliğine bürünmesi veya herhangi bir MESA Temsilcisi dahil olmak üzere başka herhangi bir kişiyle yanlış bir ilişki veya başka şekilde yanlış bir şekilde temsil edilmesi; ya da (vi) herhangi bir şahsın ya da şahsın izni olmaksızın herhangi bir şahsın (isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri, posta adresleri, sosyal sigorta ya da diğer güvenlik numaraları gibi) kişisel bilgilerini görüntüler.

6.3 Burada belirtilenler dışında hiçbir içerik kopyalanamaz, yeniden satılamaz, yeniden üretilemez, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, gösterilemez veya elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya herhangi bir şekilde iletilemez. MESA'nın veya fikri mülkiyet hakkı sahibinin önceden yazılı izni.

6.4 MESA'nın yazılı izni olmaksızın, başka herhangi bir sunucudaki herhangi bir İçeriği “yansıtır” yapamazsınız.


7. FAYDALI BİLGİLER
7.1 Tüm İçeriğin telif hakkıyla korunduğunu kabul etmektesiniz (ya tescilli ya da ortak hukukta ya da yürürlükteki medeni hukuk kapsamında) ve MESA'nın mülkiyetinde ya da kontrolünde. Sizin tarafınızdan kullanılan herhangi bir İçeriğin kaynağını Şartlar ve Koşullara uygun olarak kabul edersiniz.

7.2 Telif hakkı ve izin detayları, talep edildiğinde veya Web Sitelerinde belirtildiği şekilde kullanılabilir. Web Sitelerinin veya İçeriğin herhangi bir kişi tarafından yetkisiz bir şekilde kopyalanması, yeniden dağıtılması, çoğaltılması veya değiştirilmesi, ticari marka ve / veya telif hakkı yasalarının ihlali anlamına gelebilir ve bu kişiyi yasal işlem yapabilir. Web sitelerini ve İçeriği kullanımınızda dünya çapında tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve İçeriğin izinsiz olarak kopyalanmasını engellemeyi kabul edersiniz.

7.3 Web Sitelerinde yer alan belirli isimler, kelimeler, başlıklar, ibareler, logolar, ikonlar, grafikler veya tasarımlar MESA'nın, ortaklarının, herhangi bir lisansörün, içerik sağlayıcısının ticari markaları, ticari isimleri, ticari kıyafetleri ve / veya ilişkili ürünleri ve hizmetleridir. MESA veya başka herhangi bir üçüncü tarafın (birlikte “İşaretler”) hizmet sağlayıcısı veya yüklenicisi olan Kanada'da veya başka bir yerde korunabilir ve Web Sitelerinde görüntülenenler Markalarda herhangi bir lisans veya başka haklar taşımamakta veya oluşturmamaktadır. Markaların, kısmen veya tamamen, MESA'nın veya üçüncü şahısların önceden yazılı izni olmaksızın Web Siteleri aracılığıyla erişilebilecek herhangi bir şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.4 MESA, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Eserinizin kopyalandığına ve Web Sitelerinde fikri mülkiyet haklarınızın ihlali oluşturacak şekilde göründüğüne inanıyorsanız, lütfen bize verilen Destek Formunu kullanarak bizi bilgilendirin. MESA, diğerlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriği kaldırma ve “Kullanım Sonlandırması” başlığı altında aşağıda belirtilen İnternet sitelerinin kullanımını sona erdirme hakkını saklı tutar.


8. TAZMİNAT
8.1 MESA veya MESA Temsilcilerini (“Tazmin Edilen Taraflar”), Web Siteleri'nden erişilen bilgileri kullanımınızdan kaynaklanan üçüncü taraflarca getirilen hak taleplerinden ve bunlardan kaynaklanan zararlardan ve Hüküm ve Koşulların sizin tarafınızdan ihlal edilmesinden zarar göreceksiniz. Şartlar ve Koşullarda açıkça yetkilendirilmedikçe İçerik veya Kullanıcı Değişikliklerinin kullanımı dahil. Tazmin Edilen Tarafların, bu tür herhangi bir ihlal veya yetkisiz kullanım veya değişiklikle ilgili olarak hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve Tazmin Edilen Tarafların ortaya çıkan tüm zararlarını, tazminatlarını, kararlarını, masraflarını, harcamalarını ve avukatlık ücretlerini tazmin etmeyi kabul ettiğini kabul etmektesiniz. Bununla bağlantılı olarak.


9. BAĞLI WEB SİTELERİ VE ÇAMAŞIR
9.1 Web Siteleri üzerindeki belirli bağlantılar sizi diğer web sitelerine götürebilir. MESA bu linkleri sadece bir kolaylık olarak sunmaktadır. MESA, bu tür bağlantılı sayfaların içeriğinden sorumlu değildir. MESA, bağlantılı web siteleri, bunların üzerinde yer alan bilgiler veya açıklanan herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz ve bunları onaylamaz veya onaylamaz. Web sitelerini burada yer alan bir bağlantı üzerinden terk edip MESA tarafından sağlanmayan içeriği görüntülediğinizde, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve virüslere ve diğer yıkıcı öğelere karşı korunmak için tüm koruyucu önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdur. .

9.2 Web sitelerine köprü oluşturmak için sınırlı, münhasır olmayan bir hak verilir. Diğer web sitelerini Web sitelerine bağlarsanız, diğer web sitelerinin (a) Web Sitelerinin herhangi bir bölümü etrafında çerçeveler oluşturmayacağını veya Web sitelerinin görsel sunumunu değiştirecek başka teknikler kullanmayacağını kabul edersiniz; (b) MESA'nın sizi veya başka bir kişiyi (kuruluşunuz veya şirketiniz dahil) veya siz veya başka bir kişinin ürün veya hizmetlerini desteklediğini ima eder; (c) MESA'nın önceden yazılı onayı olmaksızın, siz veya başka herhangi bir kişi veya siz veya başka bir kişinin ürünleri veya hizmetleri ile MESA arasında bir bağlantı anlamına gelir; (d) MESA'yla veya MESA'yla ya da herhangi bir ürün veya hizmetiyle ilgili yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı, iftira niteliğinde veya başka türlü zarar verici bilgi veya izlenimler sunarak, sizin veya başka herhangi bir kişinin ilişkisini yanlış olarak beyan etmek; veya (e) tereddütlü, zararlı, rahatsız edici veya yanlış olarak yorumlanabilecek veya Şartlar ve Koşulları ihlal eden materyalleri içermelidir (Bölüm 6 (Kısıtlı Kullanımlar dahil)).


10. GİZLİLİK
10.1 MESA gizlilik hakkınıza saygı gösterir. MESA'nın Web Siteleri ziyaretiniz sırasında sizinle ilgili Web Siteleri üzerinden toplayabileceği tüm bilgiler, Hüküm ve Koşullara (“Gizlilik Beyanı”) atıfta bulunulan MESA'nın Gizlilik Bildirimi'ne tabidir.


11. YARGI
11.1 Web siteleri Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan sunucularda barındırılır ve Web siteleri Kanada'nın Quebec eyaletinden MESA tarafından kontrol edilir. Web sitelerine girerek, bu anlaşmanın Kanada'nın Quebec eyaletinde oluşturulduğunu ve burada yer alan tüm konuların yasaların ihtilaflarına bakılmaksızın Quebec Eyaleti yasalarına ve Kanada yasalarına tabi olacağını kabul etmektesiniz. onun prensipleri.

11.2 MESA ile sizin veya Web Siteleri, İçerik, Şartlar ve Koşullar, Web Siteleri veya herhangi bir ilgili konu ile bağlantılı olarak veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kişi arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, Quebec Eyaleti Mahkemeleri huzurunda çözülmelidir. Kanada, Montreal şehrinde (“Mahkemeler”) oturmaktadır ve bu nedenle, herhangi bir ihtilaf konusunda Mahkemelerin münhasır yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde ibraz etmekte ve itirazda bulunabilirsiniz.


12. KULLANIMIN SONA ERDİ
12.1 Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz, Web Sitelerini veya Web Siteleri aracılığıyla kullanıma sunulan geçerli İçeriği artık kullanamazsınız. MESA, kendi takdirine bağlı olarak, Hüküm ve Koşulların ihlal edilip edilmediğini belirleyecektir.

12.2 MESA veya hizmet sağlayıcıları, herhangi bir sebeple ve sebep olmaksızın, herhangi bir sebeple ve sebepsiz olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak: (i) Web Sitelerini kullanma yetkinizin tamamını (kısmen veya tamamen) askıya alabilir veya sona erdirebilir; (ii) aşağıdakilerden herhangi birini, (A) URL'sini, IP adresini veya alan adını, varsa, askıya al, sonlandır, kaldır veya kalıcı olarak sil ve yok et; veya (B) sizin veya başkalarının herhangi bir web sitesine gönderdiği veya gönderdiği herhangi bir materyal; (iii) Web Sitelerine gönderilen veya gönderilen materyallere erişimi kısıtlamak; ve (iv) Web Sitelerinin gelecekteki herhangi bir kullanımından sizi yasaklayın; Önceden bildirimde bulunmadan veya size veya başka bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluk taşımadan tüm bu tür önlemlere uymayı kabul edersiniz.


13. DİĞER
13.1 Herhangi bir nedenle, bir yetkili mahkeme, Hükümler ve Hükümler ya da bir kısmının hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelmesi için herhangi bir hükmü bulursa, o zaman bu hükmün amacı etkileyecek şekilde izin verilen azami ölçüde uygulanır. Şartlar ve Koşulların ve Şartlar ve Koşulların kalanının tam olarak yürürlükte kalması ve yürürlükte kalması. MESA'nın, Hükümler ve Koşulların herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hakkın sıkı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmemesi veya uygulanmaması, bu tür bir hükmün veya hakkın feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz. Siz ve MESA bağımsız yüklenicilerdir ve Şartlar ve Koşullar veya Web Sitelerinin veya İçeriğin sizin tarafınızdan kullanılması veya yaratılması için herhangi bir ajans, ortaklık, ortak girişim, istihdam veya franchise ilişkisi yoktur.

13.2 Şartlar ve Koşullar (Gizlilik Beyanı dahil), MESA ile işbu konuya ilişkin olarak sizin tarafınızdan imzalanan sözleşmenin tamamını teşkil eder ve MESA veya ortakları arasında, sözlü veya yazılı tüm iletişim, temsil veya anlaşmaların yerine geçer. bu konuya. Gizlilik Beyanı ile Şartlar ve Koşullar arasındaki herhangi bir ihtilaf durumunda, geçerli olan Gizlilik Beyanı geçerli olacaktır.

13.3 Şartlar ve Koşulların hükümleri, MESA'nın ve geçerli olan tüm hizmet sağlayıcıların ve onların ardılları ve görevlilerinin, siz ve mirasçılarınız, idarecileriniz, idarecileriniz, ardıllarınız ve kişisel temsilcilerin yararına olacak ve bunlar üzerinde bağlayıcı olacaktır. Hüküm ve Koşulları veya hak ve yükümlülüklerinizi, MESA'nın kendi takdirine bağlı olmak üzere MESA'nın açık yazılı izni olmaksızın Şartlar ve Koşullar altında atayamazsınız. MESA ve onun hizmet sağlayıcıları, bu şartlar ve koşullar ile bu hak ve yükümlülükler altında kendi rızanız olmadan bu hüküm ve koşullara göre görevlendirebilir.